Ibafa Pipamúzeum

ibafa23Ha Ibafára, erre a zselici dombok közt megbújó Baranya megyei kis községre gondolunk, még ma is a jól ismert rigmus jut eszünkbe: “Az ibafai papnak fapipája van, ezért az ibafai papi pipa papi fapipa.” 

 

 

 

De honnan, kitől eredt ez a legendás mondat, amely már a múlt században szerepelt iskolás tankönyvekben, mint nyelvtörő. A hagyomány szerint Hangai (Schreier) Nándor, aki 1864-től 1905-ig volt ibafai pap, nagyon szeretett pipázni, s ez adhatta a témát az író-újságíró Roboz Istvánnak -aki egyébként a festőművész Bernáth Aurél nagyapja volt- a mondóka megírásához. Ez azonban -Horváth J. Gyula és Tímár György egykori ibafai plébánosok kutatásai nyomán állíthatjuk-, nem bizonyítható. Az viszont bizonyos, hogy 1931-ben megszületett az ismert szöveg zenei feldolgozása is. A nyelvtörő, dal formájában vált népszerűvé Komjáthy Károly – Emőd Tamás – Török Rezső: Ipafai lakodalom című operettjében. Az operett nyomán pedig az ibafai pap pipája az érdeklődés középpontjába került. Az akkori plébános (Sarlós Ferenc) bár igen szerette a füsteregetést, szivaros ember volt, viszont egyre többen keresték rajta a nevezetes pipát. Ez adhatta az ötletet a falu lakóinak a fapipa elkészíttetéséhez. A helyi postamesternő férje, pesti nagybátyját, Gerber Bélát kérte meg a pipafaragásra, s az alapanyagot is ő küldte hozzá, Ibafáról. Így született meg a különleges és egyedi, szokatlan módon teljes egészében, kupakjával együtt körtefából készült, igen nagy méretű pipa, amelyet 1934-ben, valószínűleg a Pünkösd utáni vasárnapon, a falu, illetve a templom búcsúján, ünnepélyes keretek között adtak át Sarlós plébános úrnak. A nevezetes fapipát aztán újabb darabok követték…
Az ibafai egyházi gyűjtemény Pohly János ibafai plébános idején kezdett formálódni, Kele Pál és Zagorácz István plébánosok is több szép darabbal gazdagították a kollekciót. Rendszerezett, kiállított gyűjteménnyé pedig Tímár György plébános úr tette. Az egyházi dohányzás történeti relikviák történetét Horváth J. Gyula plébános összegezte önálló kötetben. A több száz darabos kollekció a közelmúltban a Pécsi Püspökségen nyert elhelyezést.
(E rövid összefoglalóhoz felhasználtuk Horváth J. Gyula: Az ibafai papnak fapipája van. című kötetét /Almamellék, 1999.)

 

ibafa21

Pipamúzeum Ibafán

A Pipamúzeum kiállítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságának dohányzástörténeti gyűjteményét tárja az érdeklődők elé. A gyűjteményt Dankó Imre múzeumigazgató hozta létre az 1960-as években. Főként vásárlás útján kerültek Pécsről, Baranya megyéből és az ország más részeiből (pl. Debrecenből, Győrből, Budapestről, Pécsváradról, Szigetvárról) a dohányzás múltját felidéző tárgyak e gyűjteménybe. Sok pipát vásároltak akkoriban a Bizományi Áruház Vállalattól, s a hazai kőrösi gyökérpipák bemutatásához egy budapesti pipa szakboltban szerezték be a jellegzetes darabokat. Az 1968-ban nyílt kiállítás 1976-ban, majd 1987-ben B. Horváth Csilla muzeológus vezetésével került átépítésre, korszerűsítésre. Láthatók itt szépen faragott tajtékpipák, tömbösítési eljárással készült ún. “hamis tajték” pipák, porcelánpipák egész sora, az “ibafai fapipa” másolata, dohánytartók, tűzgyújtó szerkezetek, különböző műhelyekből származó, változatos cseréppipák, kínai ópiumpipa vagy éppen a népi fafaragás szép példái, különféle gyufatartók, pipaszárak is. Egyedi darab az a nagyméretű, esztergályozott, fa “társas pipa”, melyet Lakatos Boldizsár készített Pécsett. Elmondása szerint hatalmas, fazék alakú kazánját inkább díszként, illetve dohánytartóként használták.

Néhány darab történelmi személyiségekhez köthető, Deák Ferenc (1803-1876) és gr. Károlyi Mihály (1875-1955) pipáját szintén megtekinthetik itt a látogatók. E gazdag kollekcióból szeretnénk felhívni a figyelmet azokra a kisméretű, pipa alakú tajték szivarszipkákra, melyek a 19. század második felének jellegzetes típusát képviselik, s változatos, aprólékos díszítésükkel tűnnek ki.
Ibafa, Pipamúzeum, Arany János u.2.
Nyitva tartás: a hét minden napján
Gondnok: Lakatos Sándorné, aki kérésre a múzeumot kinyitja
Gondnok címe: Ibafa, Kossuth L. u.12.
Érdeklődni: Ibafa Község Önkormányzata Tel.: 73/ 554-033